مرکز تخصصی تعمیر پکیج دیواری

بدون دریافت ایاب و ذهاب !!

بزرگترین مرکز تعمیر پکیج

(سراسر تهران)

مجموعه ما با داشتن  متخصصان حرفه ای انواع پکیج در استان تهران ، سال های بسیار زیادی می باشد که خدمت رسانی تعمیرات دستگاه ها را بدون جابه جایی بر عهده گرفته ایم.

خدمات ما شامل :

تعمیر انواع پکیج

سرویس های دوره ای پکیج