برای آن‌که بتوانیم به تعمیر چیلر جذبی بپردازیم ابتدا باید با این سیستم به خوبی آشنا شویم هم‌چنین با نوع عملکرد دستگاه باید بیشتر آشنا شویم. چیلر جذبی سیستمی است که حرارت را از آب بر پایه چرخه‌ی تبرید تراکم بخار یا همان جذبی که آلودگی‌ها را پاک می‌کند. از این مایع یا همان آب می‌توان در جهت خنک سازی هوا یا سیستم استفاده نمود که اغلب به صورت چرخه و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. این دستگاه کار مهمی که انجام می‌دهد گرمایی که از آب جذب می‌کند را یا باید به محیط بیرون منتقل کند یا این که برای  کارهای دیگر از آن با هدف گرمایش بهره‌برداری شود.

چیلرهای جذبی از گرمای تولید شده به وسیله ژنراتور آب، مایع مبرد را حرکت داده و طی روند ترمودینامیکی برای تولید سرما استفاده می‌کند مایع مبرد چیلرهای جذبی را می‌توان به دو بخش آب و آمونیاک به همراه لیتیوم برماید تقسیم کرد.

چیلر جذبی یک سیستم تهویه هوای مطبوع است که با کولر گازی در توان و ظرفیت بسیار زیاد تفاوت دارد. از چیلرهای جذبی در محیط‌های صنعتی و یا ساختمان‌های بسیار بزرگ مسکونی استفاده می‌شود این در حالی است که از مینی چیلر با همان چیلر خانگی در محیط‌های کوچک و منازل استفاده می‌شود.

مجموعه تهران سرویس علاوه بر اینکه در زمینه تعمیرات و سرویس چیلر فعلیت دارد در زمینه تعمیر کولر گازی نیز فعالیت دارد.