همچنان که به فصول گرم سال نزدیک می شویم، بسیاری از افراد نگران خراب شدن کولر گازی خود هستند. معمولا به خاطر استفاده ی زیاد و عدم توجه کافی به نگهداری درست و سرویس کولر گازی، این محصول دچارنقص های جدی و یا سطحی می شود که گاه به سادگی حل می شود و گاهی به حضور یک متخصص کولر گازی نیاز است. به یاد داشته باشید تعمیر کولر گازی تراست بسیار پیچیده است و از عهده ی برخی افراد تازه کار که آماگی و مهارت لازم را ندارند خارج می باشد. تنها افراد کاربلد که دوره دیده اند قادر به برطرف کردن مشکل می باشند. مجموعه  تهران سرویس این امکان را فراهم کرده است تا بهترین و کارآمد ترین افراد دوره دیده و با تجربه در خدمت گزاری به شما آماده باشند.